Въпроси и отговори

Кои сте вие?
Ние сме екип от различни специалисти, амбицирани да подпомагат осъзнатия избор на дългосрочен партньор.

От какви хора се състои екипът ви?
Ние сме гъвкаво организирана група от специалисти в различни области: психология, HR, PR, IT, реклама, администрация и бизнес мениджмънт, които се включват в различна степен според конкретната необходимост.

Кои са вашите клиенти?
Наши потенциални клиенти са всички хора, които търсят дългосрочен/брачен партньор, но по най-различни причини досега не са успели в това начинание.

Кои не са ваши клиенти?
Ние не работим със семейни или обвързани хора; с хора с влязла в сила присъда за тежки углавни престъпления, в т.ч. и данъчни престъпления; наркозависими, алкохолици и хора с тежки психически отклонения.

Как извършвате подбора на партньор, с когото ще срещнете клиента си?
Подборът се извършва въз основа на пресоналната входяща анкета, съдържаща:
- детайлна и достоверна лична информация
- списък с предпочитания относно качествата на евентуалния партньор
- резултати от входящия психологически профил и тестове

Колко срещи обещавате и за какъв период от време?
Ние не считаме, че количеството срещи може да компенсира качеството на подбора. При нас няма абонаментен план с определено количество срещи за период време, а се заплаща за извършена конкретна работа. Ние организираме срещи само между хора, преминали през нашата система на подбор и то само след като преценим, че с определена двойка има високи шансове за съвпадение. Това означава, че хората, с които се срещат нашите клиенти, са преминали през същия подбор и имат същата висока мотивация да намерят дългосрочен/брачен партньор. Броят на срещите, които може да има конкретен клиент, зависи също така и от изискванията, които той има – колкото по-високи са те, толкова по-малко вероятно би било да се намери бързо точно съвпадение.

Мога ли да откажа среща, която сте ми предложили?
Фактът че ние сме препоръчали някого означава, че срещата си заслужава и между вас и подбрания партньор има много сходства в препочитанията. Но в крайна сметка клиентът решава и никой не може да предскаже дали ще възникне нужната „химия”.

Как процедирате ако срещата е неуспешна?
След всяка среща провеждаме интервю за обратна връзка. Ако споделените в него впечатления от срещата са повече негативни, преминаваме към търсене на нов партньор като се съобразяваме със споделеното. Това ни помага да усъвършенстваме профила на клиента и съответно повишава шансовете за намирането на успешна връзка в бъдеще.

Защо организирате срещи само между хора от вашата база данни?
Всеки, който търси дългосрочна връзка, би предпочел да се среща с хора, внимателно подбрани въз основа на подробна и достоверна информация и показали желание за дългосрочна/брачна връзка. Всъщност това са нашите клиенти.

Защо трябва клиентите ви да преминават приз задължителен коучинг/обучение?
Голяма част от проблемите при намирането на партньор и осъществаването на дългосрочна връзка са резултат от непознаване на различията в общуването между двата пола и неясноти по отношение ценностната система при избор на партньор. Тези коучинги/обучения дават нужната информация и увеличават шансовете за създаването на успешна и качествена връзка.

Защо са задължителни интервютата за обратна връзка?
Интервюто за обратна връзка е най-съществената част от мачмейкинга. От него получаваме различните гледните точки на двамата участници за срещата и можем да въздействаме в посока изглаждане на проблемните моменти в общуването ако е на лице желание за следваща взаимна среща.

SpeedDating3 порасна и се премести на нов сайт - ClubR.bgwww.ClubR.bg